Zelený růst

Pravájá vnímá odpovědnost za kvalitu svých produktů, spokojenost svého týmu, a to jak celá firma interaguje se světem. Naše měřítko je zelený růst, kde je zisk úzce spojený s udržitelností. Cílem není neustálý růst, ale udržitelná stabilita, která nemá negativní dopad na naši přírodu. Respektujeme rozumný blahobyt a podporujeme aktivity spojené s úsilím o udržení zdraví naší planety. Část zisků sdílíme s drobnými charitativními aktivitami, které pomáhají jednotlivcům většinou ženám samoživitelkám, či rodinám v nouzi.

Pin It on Pinterest

můj rituál...
ODBĚR MAGAZÍNU A NOVINEK PRAVÁJÁ

Souhlasím s odběrem zpráv, a tím potvrzuji, že jsem informován o následujícím:

1. Vaše emailová adresa bude použita pro rozesílání obchodních zpráv vztahujících se výlučně k produktům a službám značky PRAVÁJÁ (Optimalvit s.r.o.) a nekomerčním zajímavostem z oblasti péče o zdraví a krásu, které publikujeme na blogu, FB a I značky PRAVÁJÁ.

2. Vaše osobní údaje budou spravovány pouze námi a našimi partnery (IT specialisti), kteří spravují naše počítačové systémy a emailové platformy jako je Mailchimp.com v minimálně nutném rozsahu.

3. Máte právo odběr novinek kdykoliv zrušit, a to běžným způsobem kliknutím na odkaz „zrušení odběru“ na konci každé zprávy, kterou vám zašleme.

4. Vaše osobní data budeme spravovat pouze do té doby, nežli souhlas zrušíte, nebo dokud neuplyne doba určená zákonem.

Další informace naleznete v Obchodních Podmínkách

Poraďte se s expertem